บริษัท เวล ไวด์ จำกัด

WellWide Co.,Ltd.

“สินค้าได้มาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ”

- บริการของเรา

งานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่

     ทางบริษัทเป็นผู้ให้บริการซ่อมบำรุง และปรับปรุงอาคารสถานที่ ทั้งที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน สถานที่ราชการ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้วยดี ตลอดจนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม รับฟังความต้องการของลูกค้า

ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ

     ทางบริษัทเป็นผู้ให้บริการออกแบบ และติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารสถานที่ ทั้งที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน สถานที่ราชการ โดยสามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้า โดยสามารถเลือกสินค้าได้ทุกยี่ห้อ

งานระบบไฟฟ้า อาคาร โรงงาน

     ทางบริษัทเป็นผู้ให้บริการออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารสถานที่ ทั้งที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน สถานที่ราชการ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

- ตัวอย่างผลงาน

บ้านพักอัยการอยุธยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แอร์อาคาร ICAO


set network

ไฟฟ้าอาคาร

แสงส่วางและแอร์

บริษัท เวล ไวด์ จำกัด WellWide Co.,Ltd.
“สินค้าได้มาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ”